Tornet i Hamnmagasinet, Mönsterås

Den 7-14 oktober deltar jag i en samlingsutställning arrangerad av Mönsterås konstförening.

https://monsteraskonstforening.wordpress.com/utstallning-7-14-okt/