Efter att ha sett hur de estetiska ämnena har nedmonterats i den svenska gymnasieskolan har jag fokuserat på att jobba med barn och deras fantasier. I en tid där mätbarhet och effektivitet går först vill jag jobba med en motkraft. Jag vill lyfta fram kreativiteten och leken.
Having seen how the aesthetic subjects have been dismantled in the Swedish upper secondary school in 2011, I have focused on working with children and their fantasies. At a time when measurability and efficiency go first, I want to work with a counter-force. I want to highlight creativity and play.

Jeanette Wåhlstrand föddes 1976 och har bott i den lilla byn Stora Frö på Öland i hela sitt liv, med undantag för några få år. Hon har gått en grundläggande bild och form-utbildning på Väddö folkhögskola och därefter studerat till bild- och medialärare, samt konstvetenskap på Umeå universitet. Efter många år som bild- och medialärare på gymnasiet i Kalmar utbildade hon sig i keramik på Capellagården på Öland. 2017 och 2018 har hon varit lärare under sommarkurser i raku, samt gästlärare i skulptur på Capellagården och Vårdinge folkhögskola.

Jeanette Wåhlstrand was born in 1976 and has lived on the island Öland on the swedish southeast coast almost all her life. After her upper secondary school years she studied a year of art and after that continued to north of Sweden to study at Umeå University to become art and media teacher. Ever since she’s been working at different upper secondary school as a teacher. A few years ago she took a year off to study ceramic art at Capellagården on Öland, and since then she’s also worked as an artist. 2017 and 2018 she’s been a guest teacher at Capellagården and Vårdinge Folkhögskola and also taught raku at one of Capellagårdens summer courses.

Kommande utställningar

 • Sydosten United, Ronneby konsthall 15/6-25/8 2024
 • Festivitas, Malmö Form/Design Center 15/6- 8/9 2024

Separatutställningar

 • Galleri Sander, Norrköping 2024, 2021, 2019
 • Galleri Jäger & Jansson, Lund 2023
 • Källströmsgården i Påskallavik 2019
 • 125 Kvadrat, Stockholm 2018
 • Galleri Sintra, Göteborg, 2018
 • Ölands museum Himmelsberga 2016

Samlingsutställningar

 • I nytt ljus, urval ur samlingarna, Ölands museum Himmelsberga 2024
 • Påskutställning, Ölands museum Himmelsberga 2024
 • Efterkonstruktioner, Kulturvagnen Smålandstriennalen 2023
 • Vintersalong, Dieselverkstaden, Nacka konsthall, jurybedömd utställning 2023
 • Sydosten, Kalmar konstmuseum,  2023, 2018
 • Jubileumsutställning Np33 Galleri Sander Norrköping, 2022
 • Ringar på vattnet, Capellagården 2022
 • Öländska skatter – 100 år av kvinnlig rösträtt, Ölands museum Himmelsberga 2021
 • Galleri Sander, Norrköping 2019, 2020, 2021
 • Persona Galleri, öppningsutställning, Kalmar 2020
 • Galleri Tinnert, Arontorp Öland 2020
 • Lekverk och livskraft, Höganäs museum och konsthall 2019
 • Galleri Tinnert i Näsby, Öland 2019
 • Galleri ML, Borgholm 2018
 • Tornet i Hamnmagasinet, Mönsterås konstförening 2018
 • Fosterland – Motherland, jurybedömd utställning, Not Quite i Fengersfors 2018
 • Vårsalongen, jurybedömd utställning, Himmelsberga 2015, 2017 och 2018
 • Miniatyrutställning, Södra Ölands konstförening 2016 och 2017
 • På lek och alvar, med Kristin Jönsson, Galleri Skrekarhyttan utanför Nora 2017
 • Galleri Garvaregården, med Charlotta Gavelin, Långasjö 2017
 • Capellagårdens sommarutställning 2016
 • Stockholms auktionsverk 2016
 • Rädda barnens höstsalong på Galleri Monica Strandberg, Kalmar 2015
 • Konstlandskapet Öland, Ölands museum Himmelsberga 2014
 • Mellan hav och himmel, med Maja Breife, Gamla Fågelmuséet, Ottenby 2014
 • Konstnatten på Öland 2003, 2005 och 2012

Representerad

 • Ölands museum Himmelsberga 2024
 • Region Sörmland, nio skulpturer 2021
 • Mörbylånga kommun, Trasselhår – stjärtmes, 2018
 • Göteborgs stad, Trasselhår – blåskrika, 2018
 • Kalmar Landsting, Att sitta med hundhuvudet, 2015

Stipendium

 • Företagarna Öland, 2016

Utbildningar

 • Keramik, Capellagården 2015-2016
 • Bildlärarexamen 180 hp, Umeå Universitet 1996-1999
 • Äldre och Yngre konstvetenskap (A+B) 60hp, Umeå Universitet 1997-1999
 • Färg och form-linjen, Väddö Folkhögskola 1995-1996