Välkommen!
Jag försöker fånga känslan, tanken genom ansiktsuttrycket eller rörelsen. Fantasins värld intresserar mig. Vi vuxna låtsas att vi har kontroll. Våra vardagliga ritualer och måsten hämmar oss från att återvända till barndomens lekfullhet och fantasivärldar. Men måste det vara så? Varför slutar vi gå in i våra fantasivärldar? De keramiska skulpturer och de målningar som jag arbetat med under de senaste åren handlar om att få möjlighet att fly in i en annan värld, att möta barnet inom oss.
 I try to capture the feeling, the thought through the facial expression or movement. The fantasy world interests me. We adults pretend that we have control. Our everyday rituals and ours must inhibit us from returning to the playfulness and fantasy worlds of our childhood. But must it be so? Why do we stop going into our fantasy worlds? The ceramic sculptures and the paintings I have been working on in recent years are about getting the opportunity to fly into another world, to meet the child within us.

FROM THE GALLERY

 • Lila

  Sculpture / Skulptur

 • Hassel

  Sculpture / Skulptur

 • Ädla

  Sculpture / Skulptur

 • Flickarmé

  Sculpture / Skulptur

FROM THE BLOG