Mellan hav och himmel

En utställning tillsammans med Maja Breife i Gamla fågelmuséet i Ottenby 16-28 juni 2014